Nachádzate sa tu

ZŠ J.A. Komenského v Tvrdošovciach - CYKLUS 5

V utorok 21. novembra dopoludnia som išiel opäť na základnú školu v Tvrdošovciach (Nové Zámky) vyučovať deti čitateľskú gramotnosť. Jednalo sa o posledné-piate pokračovanie jedného z dvoch projektov na čitateľskú gramotnosť, ktorý sme realizovali na dvoch základných školách. Oba projekty boli pod hlavičkou nášho občianskeho združenia Gramotná finančnosť, o.z. a opäť aj v spolupráci s Ministerstvom školstva. 

Projekt pozostával z 5 Cyklov, každý cyklus má 5 hodín. Výučba prebiehala na základnej škole, lektoroval som sám.

Cyklus 5 pozostával z vyhodnotenia práce na predchádzajúcich cykloch, zo zhrnutia nadobudnutých poznatkov a vedomostí. Spoločne sme si workhopovou formou vyhodnotili predchádzajúce cykly a ich prínos, vyhodnotili sme si najzaujímavejšie spracované Vedecké konferencie pri jednotlivých témach, a na koniec sme si urobili záverečný test z čitateľskej a funkčnej gramotnosti. Záverečný test bol obdobne obtiažny ako vstupný, čiže sme si následne porovnali, či došlo u žiakov k zlepšeniu ich čítania s porozumením.

Projekt bol zameraný aj na prácu s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia, a preto v rámci výučby využívame integráciu detí do tímov, v ktorých deti spolupracujú a objavujú nové veci a tiež si rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné kompetencie.