Nachádzate sa tu

2% z dane pre GRAMOTNÚ FINANČNOSŤ o.z.

Vážení priatelia a sympatizanti,

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% svojich daní.

Naše OZ sa od svojho vzniku zameriava na školenia deti a ich pedagógov na základných a stredných školách v oblasti finančnej gramotnosti. Na bežný chod nášho OZ sa nám darí úspešne participovať na výzvach a projektoch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Existuje ale mnoho organizácií, pre ktoré tieto financie určené nie sú, a vzdelanie vo finančnej gramotnosti by si zaslúžili možno ešte viac. Práve vďaka vašej podpore vo forme 2% z daní sme v minulých rokoch:

1/ Organizovali benefičné hrania vo vybraných detských domovoch

2/ Rozdali sme niekoľko hier Finančná odysea pre deti v detských domovoch

3/ Nadviazali spoluprácu a pomoc s nízkoprahovými a komunitnými centrami

4/ Vydali sme Finančný kalendár na rok 2018

 

Ako postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov?

Zamestnanci

Ak ste za rok 2018 mali iba príjmy zo závislej činnosti  (to znamená iba príjmy zo zamestnania) a požiadali ste svojho zamestnávateľa do 15. februára 2019 o vykonanie ročného zúčtovaniapreddavkov na daň z príjmov, požiadajte zamestnávateľa aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Do 30. apríla 2019 predložte (osobne alebo poštou) miestne príslušnému správcovi dane podľa Vášho trvalého bydliska Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (prikladáme v prílohe). K vyhláseniu musíte priložiť Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom

Živnostníci

V daňovom priznaní uvediete (v XII. Oddieli) sumu zodpovedajúcu 2% dane z príjmu fyzických osôb a v časti „Údaje o prijímateľovi“ tieto údaje:

IČO:                         500 885 48

Právna forma:                      občianske združenie

Obchodné meno (názov):       Gramotná finančnosť

Ulica:                                 Trenčianska

Číslo:                                 60

PSČ:                                   821 09

Obec:                                 Bratislava

 

Vyhlásenie v XII. oddieli je potrebné osobitne podpísať. 

V prípade záujmu o darovanie peňažných prostriedkov o.z. Gramotná finančnosť nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@gramotnafinancnost.sk

Veríme, že spolu s inými vašimi cennými návrhmi aj vašou finančnou pomocou prispejete k rozvoju a skvalitneniu činnosti nášho združenia.

 

Milan Pavlík

Zakladateľ OZ