Nachádzate sa tu

Povedali o knihe

„Kniha, ktorá sa Vám dostáva do rúk, rieši akútne a chronické problémy každodenného sveta osobných financií. Je lekárničkou pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v riadení vlastných finančných tokov. Nie je všestranným liekom, ale pomáha preklenúť nepriaznivé obdobia jednotlivca prostredníctvom nástrojov finančného trhu, napríklad úveru alebo životného poistenia. Publikácia je napísaná humorným spôsobom a optimisticky lieči dušu čitateľa bez nátlaku a nekalých obchodných praktík. Skúsenosti autora - finančného lekára - sú doplnené príkladmi z praxe. “

Doc. Ing. Peter Szovics, PhD., riaditeľ Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o.

 

Človek priemerne strávi 8 hodín denne prácou, a tým pádom zarábaním peňazí. Koľko sa však venujeme následnej starostlivosti o tieto peniaze? Je to aspoň 10 %  z 8 hodinového času? Istotne nie.

Kniha Základy finančného zdravia môže byť výborným štartom pre ľudí, ktorí sa rozhodli, že chcú svetu financií lepšie rozumieť. Vďaka dôslednému spracovaniu však každá z dvanástich kapitol obohatí aj čitateľov, pre ktorých je finančný svet takpovediac druhým domovom.

Milan Pavlík priniesol na trh jedinečnú publikáciu, ktorá svojou aktuálnosťou a prehľadnosťou dokáže zabezpečiť, že okamžite po jej prečítaní je čitateľ schopný podniknúť kroky, ktoré prinesú do jeho peňaženky peniaze navyše.

Ing. Pavol Grajcár, Oblastný riaditeľ v spoločnosti Fincentrum, a.s.

 

Celý náš život – hoci si to možno neuvedomujeme, sa točí okolo financií. Každý deň narábame s peniazmi, kupujeme, predávame, očakávame mzdu, výnosy z úspor, prípadne si plníme svoje sny prostredníctvom bankových alebo nebankových pôžičiek. Peniaze a financie sú neodmysliteľný svet okolo nás.

Položme si otázku: Rozumieme peniazom? Názov knihy je Základy Finančného zdravia.

Ako príklad si zoberiem zdravie. Keď sme chorí liečime sa sami? Alebo ideme k lekárovi? Čím vážnejší je náš stav, tým vyhľadávame lepšieho odborníka. Samozrejme, ak máme chrípku, vieme sa vyliečiť aj doma bez pomoci lekára.

A čo naše finančné zdravie??? Túto knihu vnímam ako veľmi dobrú pomôcku pri tom, aby som si chrípku v oblasti financií vedel vyliečiť sám, a nástroj na to, ako si správne vybrať „finančného lekára“

Netreba zabúdať na to, v akom manipulatívnom svete žijeme. Každá farmaceutická spoločnosť investuje množstvo financií do propagácie a podpory toho svojho daného lieku. Pritom možno existuje liek lepší a lacnejší od inej farmaceutickej spoločnosti.

Rovnako sú na tom banky, poisťovne, správcovské spoločnosti a rôzne iné finančné domy. Každá spoločnosť tvrdí, že ten ich produkt je ten najlepší a najvýhodnejší. Svojim spôsobom je to pravda, ale nie pre každého klienta. Každý klient je špecifický a tak k nemu treba pristupovať.

Ako sa teda zorientovať vo svete financií? Kniha Vám pomôže nájsť na túto otázku odpoveď vďaka množstvu príkladov zo života, a taktiež Vám pomôže vybrať si toho správneho „Finančného lekára“.

Prajem zaujímavé čítanie.

Peter Ďurný, Key account manager, Poisťovňa a Stavebná sporiteľňa Wuestenrot, a.s.

 

 

Odporúčania hodný, dobre napísaný sprievodca svetom financií, ktorý vás prinúti porozmýšľať nad Vašimi osobnými financiami.

Finančný lekár Milan Pavlík odpovedal jednoducho a jasne na zásadné otázky týkajúce sa peňazí. Kniha Základy finančného zdravia poskytuje tipy pre sporenie, investície a poistenie. Aký typ poistenia je vhodný pre mňa? Kde sa mi oplatí sporiť na dôchodok? Čo mi skutočne prinesie stavebné sporenie a investícia do fondov? Tu nájdete odpovede.

Jakub Křivan, MBA (Director of Sales, C-QUADRAT KAG)

 

 

Aj keď kníh o financiách nájdeme na poličkách kníhkupectiev pomerne veľa, unikátnosť knihy Milana Pavlíka spočíva najmä v tom, že vychádza zo slovenských reálií a písal ju človek z praxe, ktorý pravidelne prichádza do kontaktu s problémami bežných spotrebiteľov.

Kniha Základy finančného zdravia je vhodným čítaním pre bežného spotrebiteľa finančných služieb – teda naozaj pre každého – či už si vyberá finančné produkty napriamo, alebo potrebuje manuál, ako si overiť kvalitu svojho finančného poradcu.

Publikáciu určite ocenia ako vzdelávaciu príručku aj začínajúci sprostredkovatelia, či elévi ekonomických redakcií. Rovnako sa kniha uplatní aj v poličke skúsených poradcov, ktorí síce drvivú väčšinu obsahu poznajú, ale vďačne po nej siahnu, keď sa klient opýta napríklad na ich práci trochu vzdialený prvý pilier.

Mgr. Ľuboslav Kačalka, Šéfredaktor internetového portálu INVESTUJEME.SK

 

 

Kniha Základy finančného zdravia je návodom pre všetkých, ktorí sa chcú príjemným spôsobom oboznámiť s tým, ako spravovať svoje financie efektívne. Napriek náročnosti témy však nečakajte žiadne nudné technické skriptá. MUDr. Milan Pavlík, MPH, v nej vecne a prakticky vysvetľuje princípy fungovania bežných finančných produktov od sporení, investičných schém cez poistenia, dôchodkové sporenia a úvery a prináša cenné rady ako zabezpečiť aby peniaze pracovali pre Vás.

Mgr. Jana Lacková, Exkluzívny finančný sprostredkovateľ spoločnosti Fincentrum, a.s.