Nachádzate sa tu

Aktuality

Základná škola, Nitra - Dražovce

Ďalší z projektov na finančnú gramotnosť, ktorý som absolvoval s učiteľmi základnej školy na ulici Ščasného 22 na okraji Nitry v mestskej časti Dražovce, malebne umiestnenej pod západným výbežkom vrchu Zobor.

Projekt pozostával z teoretickej časti - prednášky na témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež praktickej časti - Finančná odysea a jej využitie vo výučbe. Prioritne bol projekt určený pre učiteľov, ale zapojili sme do neho kvôli spestreniu vyučovania aj žiakov, ktorí si hru prakticky vyskúšali.

Oborný seminár k finančnej gramotnosti - MPC Nitra

Tohto roku v poradí už tretí odborný seminár pod taktovkou pobočky Metodicko-Pedagogického Centra, tentokrát v Nitre. Názov seminára bol: Rozvíjanie finančnej gramotnosti hrou na stredných školách a zrealizovali sme ho v piatok 21. septembra 2018  v dopoludňajších hodinách. Sekundovala mi pani Ing. Zdenka Kovalčíková z MPC Bratislava, ktorá mala pre učiteľov pripravenú prednášku o Národnom štandarde finančnej gramotnosti a jeho implementácii do školského vyučovacieho procesu. Ďakujem pani Mgr.

Gymnázium v Lipanoch

V dňoch 18. až 20. septembra 2018 (utorok až štvrtok) som na Gymnáziu v Lipanoch (okres Sabinov) zrealizoval ďalší z projektov pod záštitou MŠVVaŠ SR venovaných finančnej gramotnosti. Opäť som školil učiteľov na vybrané témy podľa národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež sme si vyskúšali prácu s Finančnou odyseou.

Základná škola SNP Strečno

V dňoch 3. až 5. septembra 2018 (pondelok až streda) som na Základnej škole SNP v Strečne zrealizoval ďalší z projektov pod záštitou MŠVVaŠ SR venovaných finančnej gramotnosti. Opäť som školil učiteľov na vybrané témy podľa národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež sme si vyskúšali prácu s Finančnou odyseou.

SOŠ Technická v Humennom

V dňoch 23. a 24. augusta 2018 (štvrok + piatok), prebiehal na Strednej odbornej škole technickej na Družstevnej ulici 1737 v Humennom pod záštitou MŠVVaŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) projekt na finančnú gramotnosť. Školil som učiteľov cyklus prednášok na jednotlivé témy projektu a zároveň sme sa venovali práci s finančným trenažérom.

Odborný seminár k finančnej gramotnosti - MPC Prešov

Tento rok som sa už po druhýkrát zúčastnil Odborného seminára k finančnej gramotnosti, a to opäť v pobočke Metodicko-Pedagogického Centra v Prešove. Bolo to v utorok 19. júna 2018  v dopoludňajších hodinách. Ďakujem pani Hitríkovej z MPC Prešov, ktorá mi umožnila predviesť hru Finančná odysea pred viac ako 20 učiteľmi zo stredných a základných škôl v rámci Prešovského kraja.

IQ Olympiáda 2018 - Finále

V pondelok 28. mája 2018 sa na Smolenickom zámku uskutočnilo Finále IQ olympiády 2018 pre 60 najlepších riešiteľov z troch regionálnych kôl. 

Opäť som pomáhal pri priebehu súťaže a jeden z prvej desiatky dostal okrem iných cien aj moju hru ako odmenu.

Viac fotiek a výsledky si môžete pozrieť tu: www.iqolympiada.sk

Regionálne kolo IQ Olympiády - Žilina

Regionálne kolo Stred pre žiakov  Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja sa uskutočnilo dňa 09.05.2018 (streda) v priestoroch sídla Žilinského samosprávneho kraja. Do regionálneho kola postúpilo 80 najlepších detí, ktorí postúpili na základe svojich výsledkov v školskom online kole z 5 471 súťažiacich. Víťaz dostal okrem iných cien aj jednu hru Finančná odysea, a tiež som sa podieľal na priebehu a vyhodnotení súťaže.

Stránky