Nachádzate sa tu

Aktuality

Regionálne kolo 10. ročníka IQ olympiády - 2021

Vo štvrtok 6.5. dopoludnia, sme mali formou zoomu regionálne kolo desiateho ročníka IQ olympiády. Pomáhal som ako jeden z dobrovoľníkov. Mal som s druhým kolegom na starosť skupinku 16 detí, ktoré pri svojich počítačoch robili úlohy. Bolo to prvý krát, čo sme mali dištančnú online formu súťaže na regionálnej úrovni a tešili sme sa, že finále už hádam bude v prezenčnej podobe a na Bratislavskom hrade.

Prvé online hranie

V sobotu 24.4.2021 sme s piatimi vybranými deťmi odohrali prvé online hranie hry Finančná odysea DeLuxe. Udalosť bola zverejnená aj na stránke Spoločenstva Kempelena, keďže sme sa hrali s nadanými deťmi z nášho tábora.

Boli sme s Darinkou dvaja gamemasteri a celkom sme sa "narobili", bolo to však super. Teším sa na ďalšie hranie.

 

 

SOŠ podnikania v Prešove

Začiatkom decembra 2020, som bol do tretice opäť v Prešove. Tentokrát na Strednej odbornej škole podnikania, na Masarykovej ulici. Keďže si stredná škola zakúpila 6 hier, tak som im išiel grátis hru predstaviť a odškoliť. Aj napriek tomu, že sme hru hrali v rúškach, nám to celkový dobrý dojem nepokazilo, a užili sme si aj veľa vtipných hrených momentov.

Všetci chceme mať šance na úspech

Koncom roku  2020 som ešte stihol rozbehnúť a zrealizovať projekt na čitateľskú gramotnosť pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.

Názov projektu - Všetci chceme mať šance na úspech, je veľmi výstižný, keďž sa jednalo o deti z problematického prostredia a so sťaženými životnými podmienkami.  

Stredná odborná škola podnikania v Lipanoch

Vo štvrtok, prvého októbra 2020 som bol predstaviť prácu s finančným trenažérom Finančná odysea DeLuxe aj pedagogickým zamestnancom na Strednej odbornej škole podnikania na Komenského ulici 16 v Lipanoch.

Celý prešovský okres je mimoriadne aktívny, a dokonca v Lipanoch je to už druhá stredná škola, ktorá si zakúpila pre potreby výučby finančný trenažér.

Verím, že aj v roku 2021, pokiaľ to epidemiologická situácia umožní, sa opäť poberiem na pracovnú návštevu Prešova, alebo niektorého iného mestečka, či obce v jeho regióne.

Hrou k finančnej gramotnosti

Prešov, Prešov a opäť Prešov. V roku 2020 som si tam odškolil tiež pár pekných dní. Takto tomu bolo aj na Strednej odbornej škole pedagogickej na Kmeťovom stromoradí, kde sme stihli ešte koncom septembra, pred ďalšou vlnou opatrení, odškoliť projekt "HROU K FINANČNEJ GRAMOTNOSTI".

Škola si štandardne zakúpila hry a knihy a zaplatila mňa ako lektora na prednášky a prácu s Finančnou odyseou.

MPC v Prešove

Ako už býva pomaly dobrým zvykom, aj tento rok som mal zabezpečené vzdelávanie v MPC Prešov už v apríli. Na nešťastie pre epidemiologickú situáciu sme ho museli zrušiť. Nakoniec sa nám ho podarilo s pani Hitríkovou preložiť na koniec septembra - utorok 29.9.

Zúčastnili sa ho učitelia ZŠ a SŠ z Prešovského kraja. Opäť sme sa venovali práci s FINANČNOU ODYSEOU.

Aj vzhľadom k už vtedy sa zhoršujúcej situácii v súvislosti s covidom, sa zúčastnilo trošku menej ľudí ako sme čakali, ale aj napriek tomu mal seminár štandardne vysokú úroveň.

Svet peňazí - Ako sa nestratiť

Začiatkom septembra som bol na Strednej odbronej škole dopravnej v Martine. V priebehu niekoľkých dní sme spolu s učiteľmi zrealizovali  projekt na finančnú gramotnosť. Škola si zakúpila z peňazí projektu hry, knihy a zaplatila aj mňa ako lektora vzdelávania.

Financie hrou

Ďalší z projektov zameraných na finančnú gramotnosť, ktorý som realizoval na Strednej odbornej škole technickej v Čadci. Názov projektu je Financie hrou, projekt prebiehal v polke septembra a škola si opäť z financií zakúpila hry, knihy a zaplatila mňa ako lektora vzdelávania.

Stránky