Nachádzate sa tu

Aktuality

Denný detský tábor v Bratislave

Od pondelka 12.7. do piatka 16.7. sa mne, Darinke Peterkovej a Mirovi Mackovi podarilo zorganizovať v Bratislave denný tábor. Mali sme v rámci MENSA SR prenajaté priestory na Slovenskej Technickej Univerzite na Vazovovej ulici v Bratislave. Tieto priestory sme upravili pre deti a tábor mohol pokojne bežať.

Z top aktivít, ktoré sme mali vyberám:

1/ Vedecká konferencia
2/ Konštrukčná úloha
3/ Mikroskpovanie preparátov
4/ Mirove fyzikálne pokusy
5/ Šifrovanie - praktické ukážky šifier

Hranie s Mensanmi U DEDA II.

S takmer ročným odstupom som zorganizoval 7.7. 2021 hranie opäť pre Mensanov v osvedčenom pohostinstve U DEDA. Tentokrát sme sa oproti minulému roku zišli v komornejšej atmosfére. Bolo nás do 10 duší, ale dominovali tentokrát viac deti. V plne klimatizovaných priestoroch sme sa zabavili skoro štyri hodiny.

Opäť jedna skvelá akcia počas horúcich letných dní.

Šifra ANDROMEDA - Riešenie

Na obrázku vysvetľujem ako riešiť túto šifru. Je to jednoduchá substitučná šifra, kde je potrebné robiť súčty čísiel idúce za sebou v jednotlivých riadkoch.

Číslo na začiatku riadku uvádza, koľko číslic idúcich za sebou treba spočítať. Ak je na začiatku riadku 0, to znamená že sa v riadku nič nesčítava a je to riadok, ktorý nič nekóduje.

Hranie FO ONLINE

V sobotu 19.6. sme aj napriek vonkajším horúčavám sedeli s Darinkou Peterkovou doma za svojimi počítačmi a hrali sme s našimi fanúšikmi Finančnú odyseu prvý krát - online.

Hranie sme zorganizovali pod hlavičkou SPOLOČENSTVA KEMPELENA, čo je naše zruženie ktoré aktuálne tvoríme štyria mensania, kde sa snažíme podchytiť nadpriemerne nadané deti. Vytvárame pre ne obsah na web stránke + chystáme pre deti aj denný tábor v Bratislave a pobytový tábor na Orave.

Finále 10. ročníka IQ Olympiády - BRATISLAVSKÝ HRAD

Finále sa uskutočnilo na deň detí, 1.6.2021. Aj vďaka predsedovi Mensa Slovensko, Andrejovi Aleksievovi a samozrejme vďaka neutíchajúcej práci Danky Metesovej a jej šikovného týmu, do ktorého patrím aj ja, sa nám podarilo zorganizovať jubilejný desiaty ročník IQ olympiády na Bratislavskom hrade. Bola to výnimočná udalosť, kde sa stretlo šesťdesiat tých najlepších hlavičiek detí z celého Slovenska. Boli to najšikovnejšie deti, ktoré postúpili z troch regionálnych kôl v rámci regiónov západ, východ a stred.

Regionálne kolo 10. ročníka IQ olympiády - 2021

Vo štvrtok 6.5. dopoludnia, sme mali formou zoomu regionálne kolo desiateho ročníka IQ olympiády. Pomáhal som ako jeden z dobrovoľníkov. Mal som s druhým kolegom na starosť skupinku 16 detí, ktoré pri svojich počítačoch robili úlohy. Bolo to prvý krát, čo sme mali dištančnú online formu súťaže na regionálnej úrovni a tešili sme sa, že finále už hádam bude v prezenčnej podobe a na Bratislavskom hrade.

Prvé online hranie

V sobotu 24.4.2021 sme s piatimi vybranými deťmi odohrali prvé online hranie hry Finančná odysea DeLuxe. Udalosť bola zverejnená aj na stránke Spoločenstva Kempelena, keďže sme sa hrali s nadanými deťmi z nášho tábora.

Boli sme s Darinkou dvaja gamemasteri a celkom sme sa "narobili", bolo to však super. Teším sa na ďalšie hranie.

 

 

SOŠ podnikania v Prešove

Začiatkom decembra 2020, som bol do tretice opäť v Prešove. Tentokrát na Strednej odbornej škole podnikania, na Masarykovej ulici. Keďže si stredná škola zakúpila 6 hier, tak som im išiel grátis hru predstaviť a odškoliť. Aj napriek tomu, že sme hru hrali v rúškach, nám to celkový dobrý dojem nepokazilo, a užili sme si aj veľa vtipných hrených momentov.

Stránky