Nachádzate sa tu

Aktuality

Finanční hrdinovia

Takýto elegantný názov projektu na finančnú gramotnosť si zvolili na Základnej škole Andreja Sládkoviča v Sliači. Projektu sa zúčastnili viacerí učitelia školy v termínoch 7. až 9. novembra 2018. Bol to môj predposledný projekt v tomto roku.

ZŠ J.A. Komenského v Tvrdošovciach

V pondelok 15. októbra som rozbehol na základnej škole J.A. Komenského v Tvrdošovciach (kde sme mimochodom mali minulý rok projekt na čitateľskú gramotnosť v rámci nášho O.Z.) projekt na finančnú gramotnosť. Názov projektu bol Finančná gramotnosť - Cesta k úspechu. Projektu sa zúčastnili učitelia školy a tiež sme zapojili aj žiakov. Celkovo projekt prebiehal v týchto dňoch: 15. a 22. októbra a 6. a 7. novembra 2018.

SOŠ Obchodu a služieb v Trenčíne

Nasledujúci projekt na SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne niesol názov "Zvýšenie finančnej gramotnosti a podnikateľského povedomia u pedagógov. Opäť som školil vybraných pedagógov školy na finančnú gramotnosť a to teoreticky - formou prednášok a prakticky - prácou s finančným

trenažérom Finančná odysea. Projekt prebiehal vo viacerých dňoch v mesiaci október: 9.(utorok), 10. (streda), 16.(utorok), 17. (streda) a 23.(utorok).

ZŠ s MŠ Trnava

Ďalší z projektov na finančnú gramotnosť, ktorý som absolvoval s učiteľmi základnej školy na ulici Maxima Gorkého na okraji Trnavy. Projekt sa volal dosť "zodpovedne" : ČÍM VIAC PEŇAZÍ, TÝM VIAC STAROSTÍ.

Projekt pozostával z teoretickej časti - prednášky na témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež praktickej časti - Finančná odysea a jej využitie vo výučbe. Prioritne bol projekt určený pre učiteľov, ale zapojili sme do neho kvôli spestreniu vyučovania aj žiakov, ktorí si hru prakticky vyskúšali.

Základná škola, Nitra - Dražovce

Ďalší z projektov na finančnú gramotnosť, ktorý som absolvoval s učiteľmi základnej školy na ulici Ščasného 22 na okraji Nitry v mestskej časti Dražovce, malebne umiestnenej pod západným výbežkom vrchu Zobor.

Projekt pozostával z teoretickej časti - prednášky na témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež praktickej časti - Finančná odysea a jej využitie vo výučbe. Prioritne bol projekt určený pre učiteľov, ale zapojili sme do neho kvôli spestreniu vyučovania aj žiakov, ktorí si hru prakticky vyskúšali.

Oborný seminár k finančnej gramotnosti - MPC Nitra

Tohto roku v poradí už tretí odborný seminár pod taktovkou pobočky Metodicko-Pedagogického Centra, tentokrát v Nitre. Názov seminára bol: Rozvíjanie finančnej gramotnosti hrou na stredných školách a zrealizovali sme ho v piatok 21. septembra 2018  v dopoludňajších hodinách. Sekundovala mi pani Ing. Zdenka Kovalčíková z MPC Bratislava, ktorá mala pre učiteľov pripravenú prednášku o Národnom štandarde finančnej gramotnosti a jeho implementácii do školského vyučovacieho procesu. Ďakujem pani Mgr.

Gymnázium v Lipanoch

V dňoch 18. až 20. septembra 2018 (utorok až štvrtok) som na Gymnáziu v Lipanoch (okres Sabinov) zrealizoval ďalší z projektov pod záštitou MŠVVaŠ SR venovaných finančnej gramotnosti. Opäť som školil učiteľov na vybrané témy podľa národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež sme si vyskúšali prácu s Finančnou odyseou.

Základná škola SNP Strečno

V dňoch 3. až 5. septembra 2018 (pondelok až streda) som na Základnej škole SNP v Strečne zrealizoval ďalší z projektov pod záštitou MŠVVaŠ SR venovaných finančnej gramotnosti. Opäť som školil učiteľov na vybrané témy podľa národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež sme si vyskúšali prácu s Finančnou odyseou.

Stránky