Nachádzate sa tu

SOŠ Obchodu a služieb v Trenčíne

Nasledujúci projekt na SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne niesol názov "Zvýšenie finančnej gramotnosti a podnikateľského povedomia u pedagógov. Opäť som školil vybraných pedagógov školy na finančnú gramotnosť a to teoreticky - formou prednášok a prakticky - prácou s finančným

trenažérom Finančná odysea. Projekt prebiehal vo viacerých dňoch v mesiaci október: 9.(utorok), 10. (streda), 16.(utorok), 17. (streda) a 23.(utorok).