Nachádzate sa tu

ZŠ s MŠ Trnava

Ďalší z projektov na finančnú gramotnosť, ktorý som absolvoval s učiteľmi základnej školy na ulici Maxima Gorkého na okraji Trnavy. Projekt sa volal dosť "zodpovedne" : ČÍM VIAC PEŇAZÍ, TÝM VIAC STAROSTÍ.

Projekt pozostával z teoretickej časti - prednášky na témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež praktickej časti - Finančná odysea a jej využitie vo výučbe. Prioritne bol projekt určený pre učiteľov, ale zapojili sme do neho kvôli spestreniu vyučovania aj žiakov, ktorí si hru prakticky vyskúšali.

Projekt prebiehal v októbri a novembri v dňoch: 3.10., 6. 10., 18.10. a 5. 11. 2018.

Veľká vďaka patrí hlavne pani PaedDr. Tatiane Ďurovskej, ktorá bola koordinátorkou projektu na škole.