Nachádzate sa tu

FINANČNÁ ODYSEA DeLuxe - základné rozdiely oproti pôvodnej hre

Charakteristiku pôvodnej hry mám uvedenú aj na svojej webstránke, ale pre tých, ktorí hru nepoznajú, si ju môžeme v krátkosti zopakovať. Finančná odysea je rýdzo slovenská hra o práci s osobnými financiami a o zvládaní životných rizík. Vďaka variabilnému hernému systému je každá partia jedinečná. Pomocou premyslenej stratégie investovania, úverov, zakladania firiem, prenájmu nehnuteľností...(atď.) si hráči vytvárajú pasívny príjem a zveľaďujú svoj majetok. Nakoniec sa oslobodia od všetkých dlhov a vytvoria si zázemie na bývanie so slušným pasívnym príjmom. Ten, komu sa to podarí ako prvému, dosiahne víťazstvo v hre – finančnú slobodu. Hráči si vzájomne nekonkurujú, práve naopak, môžu sa jeden od druhého veľa naučiť. Hra prináša aj nečakané situácie, ktoré môžu zásadne zmeniť pozície hráčov. Vyhráva ten najšikovnejší s najlepším dôvtipom a správnou dávkou šťastia.

Hru si samozrejme viete nastaviť podľa svojich predstáv, je to také finančné lego.
 

Oproti pôvodnej hre predstavuje FINANČNÁ ODYSEA DeLuxe niekoľko vychytávok a vylepšení. Základných rozdielov medzi pôvodnou a novou hrou je päť. Týchto päť úprav predstavuje nové možnosti a kombinácie do hry. Prejdeme si ich všetky pekne po poriadku.

 

1/ Nové karty VEDOMOSŤ. 

2/ Nové peniaze: 20 x 50 000 FL.

3/ Obojstranný herný plán s duálnymi políčkami.

4/ Nová editovateľná E-SÚPISKA HRÁČA.

5/ Pamätná bankovka 1 MILIÓN FL.

 

1/ Nové karty VEDOMOSŤ. 

Do novej hry som zakomponoval 80 ks kariet s týmto názvom. Kartu si ťahá hráč, ale otázku/zadanie na karte mu číta hráč po jeho pravici. Je to kvôli tomu, aby si hráč, ktorý si kartu potiahol, neprečítal zároveň aj správnu odpoveď. Karty VEDOMOSŤ sú tematicky rozdelené do ôsmych kategórií: všeobecne o peniazoch, úvery, úvery na bývanie, investície, dôchodok, životné a neživotne poistenie a vklady. V každej skupine je desať kariet s jednou otázkou na karte a s piatimi možnými odpoveďmi, z ktorých je len jedna správna. Otázky sú ohodnotené na sumy 1 000, 2 000 a 3 000 FL. Pričom z tematicky zhodných desiatich otázok sú štyri "ľahké" za 1 000 FL, tri "stredne ťažké" za 2 000 FL a tri "ťažké" za 3 000 FL. Preto som dal úvodzovky, lebo o náročnosti by sa dali viesť dlhé debaty.... Pre niekoho budú otázky zo skupiny ťažké možno ľahkými a tak podobne... V každom prípade som počítal aj s tým, že si hráči samozrejme môžu dopredu naštudovať karty a naučiť sa všetky správne odpovede. Z môjho pohľadu sú niektoré otázky určite náročné pre bežného laika, avšak zámerne som volil vyššiu náročnosť, nakoľko ak si hráč danú tematiku z kariet osvojí, v reálnom živote mu môže pomôcť vo viacerých finančných situáciách.

Karty VEDOMOSŤ sú postavené tak, že na hracej doske sú štyri duálne políčka. Dve sú MOŽNOSŤ/ VEDOMOSŤ a dve PRÍLEŽITOSŤ/VEDOMOSŤ. Dualita políčok je o tom, že hráč si môže vybrať, ktorú polovicu políčka využije, môže len jednu. Ak využije len tú prvú (MOŽNOSŤ alebo PRÍLEŽITOSŤ), ťahá si príslušnú kartu z danej kopy kariet a riadi sa inštrukciou na karte. Ak si však vyberie, že chce využiť kartu VEDOMOSŤ, vytiahne si hornú kartu z balíčka kariet VEDOMOSŤ, kartu si však nepozrie. Túto kartu mu pozrie a číta hráč po jeho pravici. Prečíta mu otázku a 5 možných správnych odpovedí, z ktorých ako som už písal vyššie, je správna len jedna. Hráč, ktorý je dotazovaný má určiť, ktorá  to je. V prípade, že určí správne - obdrží od banky sumu za ktorú daná otázka bola. Ak odpovie nesprávne, túto sumu musí zaplatiť z vlastných peňazí do banky. Veru neznalosť v tomto prípade neospravedlňuje.

 

2/ Nové peniaze: 20 x 50 000 FL.

V pôvodnej hre je dohromady približne 333 333 FL (třista třicet tři stříbrných stříkaček....) no ono ich je naozaj až 333 400 FL J Pri hre piatich a viac hráčov,  a pri vyššej hernej náročnosti sa mohlo stať, že peniaze chýbali. Potom sa mohli robiť poznámky  na súpisku, kde si hráči značili svoju hotovosť,  prípadne viac investovali a držali peniaze v banke, alebo v najhoršom prípade sa dali použiť aj Eurá J Doplnením dvadsiatich kusov bankoviek 50 000 FL sa hra rozširuje o nový milión Finančných limitov a poskytuje tak možnosť sa s nedostatkom peňazí jednoducho vysporiadať. Peniaze som volil v čierno/bielej farbe kvôli tomu, aby sa dali aj prefotiť a namnožiť. V podstate sa doma zahráte na takú mini súkromnú banku so svojou tlačiarňou  a vytlačíte si týchto nominálne najvyšších bankoviek koľko budete chcieť.

 

3/ Obojstranný herný plán s duálnymi políčkami.

V novej hre som na jednej strane herného plánu (hracej dosky) vytvoril upravený herný plán so štyrmi duálnymi políčkami, ktorých podstatu som vysvetlil pri kartách VEDOMOSŤ (všetko ostatné ako výplatné políčka, špeciálne políčka a políčka iných druhov som ponechal nezmenené). Na druhej strane herného plánu som ponechal pôvodnú verziu hracieho plánu hry Finančná odysea. Takýmto spôsobom si viete vychutnať novú aj pôvodnú hru. Je to z hľadiska grafiky minimálna zmena, ale vstupom vedomostného prvku do hry dáva hra priestor vyniknúť aj tým, ktorý viac stavajú na svojom vzdelaní a z neho plynúcich vedomostiach. Tak isto je to takticko-strategický prvok v hre, keďže budú určite situácie, kedy hráč už nebude potrebovať vytvárať si pasívny príjem (karty MOŽNOSŤ a PRÍLEŽITOSŤ), bude mu chýbať napríklad len hotovosť, a správnou odpoveďou si vie peniaze zarobiť.

 

4/ Nová editovateľná E-SÚPISKA HRÁČA.

V pôvodnej hre bola súpiska jasne preddefinovaná s konkrétnymi číslami: mesačným platom,  mesačnou spotrebou, počiatočnými úvermi a mesačným zostatkom. V limitovanej edícii hry Finančná odysea DeLuxe som k 10 kusom pôvodnej súpisky pridal aj 10 ks E-SÚPISKU HRÁČA. Obe súpisky si viete stiahnuť a vytlačiť grátis na mojej stránke www.financny-lekar.sk. Editovateľná súpiska hráča v sebe prináša práve prázdne políčka na miestach kde je mesačný plat, mesačná spotreba, počiatočné úvery, a tým pádom aj mesačný zostatok. Takýmto spôsobom si viete nastaviť všetky uvedené parametre podľa vlastného uváženia. Viete si tak zadefinovať vlastné vstupné parametre hry a zaznačiť si ich do súpisky. Aj toto dodáva hre nový spád, náročnosť a možnosti.

 

5/ Pamätná bankovka 1 MILIÓN FL.

Niekomu sa to môže zdať ako recesia, ale povedal som si, že keďže ide o limitovanú edíciu, tak som vytvoril pamätnú miliónovú bankovku so svojou podobizňou. Vytvoril som ju aj kvôli tomu, že rok jej vydania = 2019, je desiaty rok, ktorý už pôsobím vo financiách. Bankovka však nie je samoúčelná a to vysvetlím v texte nižšie. V každej hre bude miliónová bankovka individuálne očíslovaná. Dám príklad: FO 001977 DL. To znamená, že je to edícia FO (Finančná odysea), číslo 001977, séria DL (DeLuxe). Práve to číslo má obrovský význam. V roku 2020 spustím Bonusový Odmeňovací Stabilný Systém (BOSS) o zaujímavé ceny. Ceny sa budú rozdávať na základe čísla, ktoré má práve vaša milionová bankovka, ktorú ste si našli vo svojej zabalenej hre. Podrobnosti o jednotlivých odmenách uvediem na svojej stránke v prvom kvartáli roka 2020.