Nachádzate sa tu

Hrou k finančnej gramotnosti

Prešov, Prešov a opäť Prešov. V roku 2020 som si tam odškolil tiež pár pekných dní. Takto tomu bolo aj na Strednej odbornej škole pedagogickej na Kmeťovom stromoradí, kde sme stihli ešte koncom septembra, pred ďalšou vlnou opatrení, odškoliť projekt "HROU K FINANČNEJ GRAMOTNOSTI".

Škola si štandardne zakúpila hry a knihy a zaplatila mňa ako lektora na prednášky a prácu s Finančnou odyseou.