Nachádzate sa tu

Rozumne utrácať, či múdro sporiť?

V priebehu minulého týždňa, v dňoch od 28.6. do 1.7., prebiehal na Strednej odbornej škole podnikania na Strečnianskej ulici v Bratislave prvý zo schválených projektov MŠVVaŠ SR zameraný na finančnú gramotnosť. 

Tento štvordňový projekt s trefným názvom "Rozumne utrácať, či múdro sporiť?" bol čisto (až na moju osobu) ženskou záležitosťou - všetci účastníci boli totiž ženy. Bol som tam ako lektor nášho občianskeho združenia Gramotná Finančnosť. Spolu s 11 pedagógmi sme absolvovali kompletný cyklus prednášok a 2 x prácu s finančným trenažérom. Následne budú pedagógovia osvojené vedomosti a praktické zručnosti aplikovať do výučby pre žiakov.

Na záver dostali všetky účastníčky certifikáty o absolvovaní vzdelávacieho projektu.