Nachádzate sa tu

Všetci chceme mať šance na úspech

Koncom roku  2020 som ešte stihol rozbehnúť a zrealizovať projekt na čitateľskú gramotnosť pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.

Názov projektu - Všetci chceme mať šance na úspech, je veľmi výstižný, keďž sa jednalo o deti z problematického prostredia a so sťaženými životnými podmienkami.  

Opäť sa nám zadarilo uskutočniť projekt na základnej škole v Nitre - časť Dražovce, kde som už takýto projekt v minulosti realizoval. Vzhľadom ku sťaženým epidemiologickým podmienkam a prísnym opatreniam som ešte v koncom novembra zrealizoval dva vzdelávania osobne na škole, a zvyšok som robil online formou so žiakmi. Bola to zaujímavá skúsenosť.

týmto sa zároveň chcem poďakovať aj pánovi riaditeľovi školy - Mgr. Branislavovi Budišovi, za vynaložené úsilie a spoluprácu