Nachádzate sa tu

ZŠ v Dražovciach - CYKLUS 2

Vo štvrtok 19. októbra dopoludnia som išiel opäť na základnú školu v Dražovciach (Nitra) vyučovať deti čitateľskú gramotnosť. Jedná sa o druhé pokračovanie jedného z dvoch projektov na čitateľskú gramotnosť, ktorý realizujeme na dvoch základných školách. Oba projekty sú pod hlavičkou nášho občianskeho združenia Gramotná finančnosť, o.z. a sú opäť aj v spolupráci s Ministerstvom školstva. 

Projekt pozostáva z 5 Cyklov, každý cyklus má 5 hodín. Výučba prebieha na základnej škole, lektoroval som sám.

Cyklus 2 pozostával z viacerých praktických úloh. Deti som rozdelil na viac tímov a všetky tímy dostali rovnaké zadanie. Pracovali sme s odborným textom - príbalovým letákom lieku. Deti si mali pripraviť pozvánku na "vedeckú konferenciu" o danom lieku + pripraviť prednášku o danom lieku. Následne si jednotlivé tímy svoje pozvánky a prezentácie odprednášali pred ostatnými žiakmi. Spoločne sme si vyhodnotili jednotlivé pozvánky a prednášky a deti dostali aj domácu úlohu.

Projekt je zameraný aj na prácu s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia, a preto v rámci výučby využívame integráciu detí do tímov, v ktorých deti spolupracujú a objavujú nové veci a tiež si rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné kompetencie.