Nachádzate sa tu

Aktuality

ZŠ Jelka

V piatok 14. októbra 2016 som bol na základnej škole v Jelke (okres Galanta) odškoliť vybraných učiteľov na finančný trenažér. Celkovo som tak v piatok dokončil mimoriadne úspešný týždeň, počas ktorého som bol učiť na troch základných a dvoch stredných školách. Bližší a podrobnejší rozpis jednotlivých škôl, ktoré som absolvoval počas tohoto týždňa je vidieť v sekcii absolvované podujatia.

ZŠ Gbelce

Vo štvrtok 13. októbra 2016 som bol na základnej škole v Gbelciach (okres Nové Zámky) odškoliť vybraných učiteľov na finančný trenažér. Táto škola je jedna z ďaľších, ktoré sa zapojili do môjho projektu "Finančná gramotnosť - škola hrou" a budú vyučovať financnie prostredníctvom hrania sa.

Učitelia učia pre život

V stredu 12.10.2016 som na Strednej zdravotníckej škole na  Farskej ulici 23 v Nitre dokončil ďaľší projekt pod taktovkou MŠVVaŠ SR. Bol to cyklus prednáškok a praktického školenia na finančný trenažér, kde sa vyškolilo približne 35 pedagógov školy. Projekt sa realizoval v 4 dielčích cykloch (stretnutiach), ktoré prebiehali od konca augusta do polovice októbra. Prvé spoločné stretnutie bolo v piatok 26.8.2016, nasledujúce dve 7.9. a 21.9., a posledné 12.10.2016. Finančný trenažér si v rámci projektu mohli vyskúšať aj žiaci.

Investície do vedomostí nesú najvyššie úroky

Takýto krásny názov má projekt, ktorý prebiehal vo štvrtok 22.9. a v piatok 23.9. v Levoči na Gymnáziu J.F. Rimavského. V historickej budove postavenej v roku 1913 situovanej v centre mesta sme sa stretli v zložení výber pedagógov a výber žiakov. Vďaka perfektnej organizácii vzdelávania, ktorú zabezpečovala pani Mgr. Galina Kacejová (sama napiekla výborné zákusky) som zažil jedno z najkrajších vzdelávaní na stredných školách. Dokonca som mal možnosť pokochať sa z vežičky gymnázia, ktorá ponúkala rozhľad na celú panorámu mesta s jeho okolím a krásnym historickým centrom. 

FINANČNÁ ODYSEA v Sečovciach

V pondelok 19.9.2016 som bol v rámci projektov Ministerstva školstva zameraných na zvyšovanie finančnej gramotnosti opäť školiť. Tentokrát to bolo až za Košicami - v Sečovciach na Spojenej škole. Projektu s názvom " Nové impulzy pre výučbu finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu" sa zúčastnili všetci pedagógovia školy. Zamerali sme sa hlavne na prácu s finančným trenažérom.

MOJE FINANCIE

Koncom augusta sme na Cirkevnej strednej odbornej škole elektrotechnickej P.G.Frassatiho v Bratislave úspešne dokončili ďalší z projektov s názvom MOJE FINANCIE. Tento projekt je súčasťou projektov, ktoré získalo naše občianske združenie Gramotná Finančnosť, o.z. v rámci výzvy a bol spolufinancovaný z Ministerstva školstva. Podstatou projektu bola  výučba pedagogických zamestnancov k finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Lektorom vzdelávania pre pedagógov bol predseda nášho združenia Bc. Ivan Šujan.

Finančná odysea v tábore pre nadané deti

V dňoch 6.8.2016 až 13.8.2016 prebiehal v stredisku Krahule ďaľší úspešný ročník letného tábora pre nadané deti organizovaného spoločnosťou MENSA Slovensko. Tento druhý turnus tábora bol určený pre deti vo veku 13 - 18 rokov a celkovo sa ho zúčastnilo až 19 detí z celého Slovenska. Deti mali veľmi bohatý program - hry v prírode: Osadníci, Šifrovačka, Abeceda... a pestrú paletu hier/úloh aj v interiéri: Vedecká konferencia, F - komplex, karaoke, laser...

Článok v časopise MENSA Slovensko

V treťom čísle časopisu MENSA Slovensko 2016 mám okrem reklamnej plochy na predposlednej strane uverejnený aj článok, ktorý prikladám v plnom znení:

Máte radi spoločenské hry? Radi sa v hrách niečo nové dozviete alebo naučíte? Chcete si precvičiť počty? Viete aký máte vzťah k riziku?

Stránky