Nachádzate sa tu

Aktuality

Financie nie sú veda

S takýmto prozaickým názvom projektu som sa tento rok lúčil s projektmi na finančnú gramotnosť na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Školenia pre učiteľov gymnázia prebiehali takmer celý pracovný týždeň od 12. do 15. novembra 2018. Opäť sme sa štandardne vzdelávali prostredníctvom prednášok a hraní hry. Bol to môj posledný projekt, a tak som bol veľmi rád, že sa mi podarilo uzavrieť všetky projekty, ktoré mimochodom mali byť definitívne uzavreté najneskôr do 30.11.2018.

Finanční hrdinovia

Takýto elegantný názov projektu na finančnú gramotnosť si zvolili na Základnej škole Andreja Sládkoviča v Sliači. Projektu sa zúčastnili viacerí učitelia školy v termínoch 7. až 9. novembra 2018. Bol to môj predposledný projekt v tomto roku.

ZŠ J.A. Komenského v Tvrdošovciach

V pondelok 15. októbra som rozbehol na základnej škole J.A. Komenského v Tvrdošovciach (kde sme mimochodom mali minulý rok projekt na čitateľskú gramotnosť v rámci nášho O.Z.) projekt na finančnú gramotnosť. Názov projektu bol Finančná gramotnosť - Cesta k úspechu. Projektu sa zúčastnili učitelia školy a tiež sme zapojili aj žiakov. Celkovo projekt prebiehal v týchto dňoch: 15. a 22. októbra a 6. a 7. novembra 2018.

SOŠ Obchodu a služieb v Trenčíne

Nasledujúci projekt na SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne niesol názov "Zvýšenie finančnej gramotnosti a podnikateľského povedomia u pedagógov. Opäť som školil vybraných pedagógov školy na finančnú gramotnosť a to teoreticky - formou prednášok a prakticky - prácou s finančným

trenažérom Finančná odysea. Projekt prebiehal vo viacerých dňoch v mesiaci október: 9.(utorok), 10. (streda), 16.(utorok), 17. (streda) a 23.(utorok).

ZŠ s MŠ Trnava

Ďalší z projektov na finančnú gramotnosť, ktorý som absolvoval s učiteľmi základnej školy na ulici Maxima Gorkého na okraji Trnavy. Projekt sa volal dosť "zodpovedne" : ČÍM VIAC PEŇAZÍ, TÝM VIAC STAROSTÍ.

Projekt pozostával z teoretickej časti - prednášky na témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež praktickej časti - Finančná odysea a jej využitie vo výučbe. Prioritne bol projekt určený pre učiteľov, ale zapojili sme do neho kvôli spestreniu vyučovania aj žiakov, ktorí si hru prakticky vyskúšali.

Základná škola, Nitra - Dražovce

Ďalší z projektov na finančnú gramotnosť, ktorý som absolvoval s učiteľmi základnej školy na ulici Ščasného 22 na okraji Nitry v mestskej časti Dražovce, malebne umiestnenej pod západným výbežkom vrchu Zobor.

Projekt pozostával z teoretickej časti - prednášky na témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež praktickej časti - Finančná odysea a jej využitie vo výučbe. Prioritne bol projekt určený pre učiteľov, ale zapojili sme do neho kvôli spestreniu vyučovania aj žiakov, ktorí si hru prakticky vyskúšali.

Oborný seminár k finančnej gramotnosti - MPC Nitra

Tohto roku v poradí už tretí odborný seminár pod taktovkou pobočky Metodicko-Pedagogického Centra, tentokrát v Nitre. Názov seminára bol: Rozvíjanie finančnej gramotnosti hrou na stredných školách a zrealizovali sme ho v piatok 21. septembra 2018  v dopoludňajších hodinách. Sekundovala mi pani Ing. Zdenka Kovalčíková z MPC Bratislava, ktorá mala pre učiteľov pripravenú prednášku o Národnom štandarde finančnej gramotnosti a jeho implementácii do školského vyučovacieho procesu. Ďakujem pani Mgr.

Gymnázium v Lipanoch

V dňoch 18. až 20. septembra 2018 (utorok až štvrtok) som na Gymnáziu v Lipanoch (okres Sabinov) zrealizoval ďalší z projektov pod záštitou MŠVVaŠ SR venovaných finančnej gramotnosti. Opäť som školil učiteľov na vybrané témy podľa národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež sme si vyskúšali prácu s Finančnou odyseou.

Základná škola SNP Strečno

V dňoch 3. až 5. septembra 2018 (pondelok až streda) som na Základnej škole SNP v Strečne zrealizoval ďalší z projektov pod záštitou MŠVVaŠ SR venovaných finančnej gramotnosti. Opäť som školil učiteľov na vybrané témy podľa národného štandardu finančnej gramotnosti a tiež sme si vyskúšali prácu s Finančnou odyseou.

Stránky