Nachádzate sa tu

Ochrana osobných údajov

MUDr. Milan Pavlík, prevádzkovateľ internetovej stránky www.financny-lekar.sk prehlasuje, že všetky zákazníkove údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, telefónne čísla, mailová adresa a poštová adresa) sú dôverné a budú použité iba pre internú potrebu firmy MUDr. Milan Pavlík. Tieto údaje nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Ak by nastal obchodný prípad, kedy je nutné dať osobné informácie zákazníka tretej osobe, MUDr. Milan Pavlík sa zaväzuje, že tieto informácie poskytne až po predchádzajúcom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru poskytnúť.

Zákazník využívaním služieb MUDr. Milana Pavlíka dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov. Pri registrácii sú od zákazníka požadované základné informácie, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri objednávaní. Zákazník má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z databázy písomnou formou na financny.lekar@gmail.com.

Prístup registrovanému sprostredkovateľovi (partnerovi) na internetovú stránku www.financny-lekar.sk je chránený prístupovým heslom, ktoré pozná iba registrovaný partner. Preto prosím nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov. Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie nijakú zodpovednosť. 

Podrobnejšie je ochrana osobných údajov rozvedená v sekcii všeobecné obchodné podmienky