Nachádzate sa tu

Teoretické vzdelávanie

Teoretické vzdelávanie je zamerané na výučbu pedagogických zamestnancov, prostredníctvom ktorých sa budú ďalej vzdelávať žiaci stredných škôl. Vzdelávanie je postavené na metodike Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1. Nakoľko kapacitne sám nestíham pokryť dopyt, realizujem ho prostredníctvom občianskeho združenia Gramotná finančnosť, o.z. Vzdelávanie pozostáva z cyklu týchto 8 prednášok:

  1. Úvod do finančnej gramotnosti pre stredné školy

  2. Človek vo sfére peňazí

  3. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

  4. Úver a dlh

  5. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

  6. Sporenie a investovanie

  7. Riadenie rizika a poistenie

  8. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb

Teoretické vzdelávanie je možné absolvovať aj samostatne – bez praktického vzdelávania. Je možné absolvovať kompletný cyklus, prípadne si môžete nastaviť vlastný výber a počet prednášok. Pripravujeme aj učebný materiál vo forme cvičebnice k daným témam.

Trvanie: jedna prednáška maximálne 90 minút

Cena jednej prednášky je 99 € (bez ohľadu na miesto prednášky a počet účastníkov). Kompletný cenník nájdete na stránke www.gramotnafinancnost.sk