Nachádzate sa tu

Nastavenie nového partnera

Zmluvné podmienky pre partnerov

Na nasledujúcom linku je celé znenie Partnerskej zmluvy so všetkými zmluvnými podmienkami pre partnerov.

Kto sa chce prihlásiť do Partnerského programu, potrebuje si dvakrát vytlačiť a podpísať Partnersku zmluvu a oba tieto exempláre mi poslať poštou na moju adresu:

MUDr. Milan Pavlík, MPH    
Budatínska 29
851 05 Bratislava

Následne oba exempláre Partnerskej zmluvy podpíšem a jeden Vám pošlem späť na Vašu korešpondenčnú adresu. Zmluva je tým pádom platná a začína naša obojstranne úspešná spolupráca.

Tu si môžte stiahnuť Partnersku zmluvu.