Nachádzate sa tu

Aktuality

Šifra ANDROMEDA - Riešenie

Na obrázku vysvetľujem ako riešiť túto šifru. Je to jednoduchá substitučná šifra, kde je potrebné robiť súčty čísiel idúce za sebou v jednotlivých riadkoch.

Číslo na začiatku riadku uvádza, koľko číslic idúcich za sebou treba spočítať. Ak je na začiatku riadku 0, to znamená že sa v riadku nič nesčítava a je to riadok, ktorý nič nekóduje.

Hranie FO ONLINE

V sobotu 19.6. sme aj napriek vonkajším horúčavám sedeli s Darinkou Peterkovou doma za svojimi počítačmi a hrali sme s našimi fanúšikmi Finančnú odyseu prvý krát - online.

Hranie sme zorganizovali pod hlavičkou SPOLOČENSTVA KEMPELENA, čo je naše zruženie ktoré aktuálne tvoríme štyria mensania, kde sa snažíme podchytiť nadpriemerne nadané deti. Vytvárame pre ne obsah na web stránke + chystáme pre deti aj denný tábor v Bratislave a pobytový tábor na Orave.

Finále 10. ročníka IQ Olympiády - BRATISLAVSKÝ HRAD

Finále sa uskutočnilo na deň detí, 1.6.2021. Aj vďaka predsedovi Mensa Slovensko, Andrejovi Aleksievovi a samozrejme vďaka neutíchajúcej práci Danky Metesovej a jej šikovného týmu, do ktorého patrím aj ja, sa nám podarilo zorganizovať jubilejný desiaty ročník IQ olympiády na Bratislavskom hrade. Bola to výnimočná udalosť, kde sa stretlo šesťdesiat tých najlepších hlavičiek detí z celého Slovenska. Boli to najšikovnejšie deti, ktoré postúpili z troch regionálnych kôl v rámci regiónov západ, východ a stred.

Regionálne kolo 10. ročníka IQ olympiády - 2021

Vo štvrtok 6.5. dopoludnia, sme mali formou zoomu regionálne kolo desiateho ročníka IQ olympiády. Pomáhal som ako jeden z dobrovoľníkov. Mal som s druhým kolegom na starosť skupinku 16 detí, ktoré pri svojich počítačoch robili úlohy. Bolo to prvý krát, čo sme mali dištančnú online formu súťaže na regionálnej úrovni a tešili sme sa, že finále už hádam bude v prezenčnej podobe a na Bratislavskom hrade.

Prvé online hranie

V sobotu 24.4.2021 sme s piatimi vybranými deťmi odohrali prvé online hranie hry Finančná odysea DeLuxe. Udalosť bola zverejnená aj na stránke Spoločenstva Kempelena, keďže sme sa hrali s nadanými deťmi z nášho tábora.

Boli sme s Darinkou dvaja gamemasteri a celkom sme sa "narobili", bolo to však super. Teším sa na ďalšie hranie.

 

 

SOŠ podnikania v Prešove

Začiatkom decembra 2020, som bol do tretice opäť v Prešove. Tentokrát na Strednej odbornej škole podnikania, na Masarykovej ulici. Keďže si stredná škola zakúpila 6 hier, tak som im išiel grátis hru predstaviť a odškoliť. Aj napriek tomu, že sme hru hrali v rúškach, nám to celkový dobrý dojem nepokazilo, a užili sme si aj veľa vtipných hrených momentov.

Všetci chceme mať šance na úspech

Koncom roku  2020 som ešte stihol rozbehnúť a zrealizovať projekt na čitateľskú gramotnosť pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.

Názov projektu - Všetci chceme mať šance na úspech, je veľmi výstižný, keďž sa jednalo o deti z problematického prostredia a so sťaženými životnými podmienkami.  

Stredná odborná škola podnikania v Lipanoch

Vo štvrtok, prvého októbra 2020 som bol predstaviť prácu s finančným trenažérom Finančná odysea DeLuxe aj pedagogickým zamestnancom na Strednej odbornej škole podnikania na Komenského ulici 16 v Lipanoch.

Celý prešovský okres je mimoriadne aktívny, a dokonca v Lipanoch je to už druhá stredná škola, ktorá si zakúpila pre potreby výučby finančný trenažér.

Verím, že aj v roku 2021, pokiaľ to epidemiologická situácia umožní, sa opäť poberiem na pracovnú návštevu Prešova, alebo niektorého iného mestečka, či obce v jeho regióne.

Hrou k finančnej gramotnosti

Prešov, Prešov a opäť Prešov. V roku 2020 som si tam odškolil tiež pár pekných dní. Takto tomu bolo aj na Strednej odbornej škole pedagogickej na Kmeťovom stromoradí, kde sme stihli ešte koncom septembra, pred ďalšou vlnou opatrení, odškoliť projekt "HROU K FINANČNEJ GRAMOTNOSTI".

Škola si štandardne zakúpila hry a knihy a zaplatila mňa ako lektora na prednášky a prácu s Finančnou odyseou.

Stránky